BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Pracownicy Studium

Adiunkci

dr Katarzyna Dzioban


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: katarzyna.dzioban@pw.edu.pl

Starsi Asystenci

mgr Paweł Cegłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: pawel.ceglowski@pw.edu.pl

mgr Jarosław Charuk vel Gawryluk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: jaroslaw.gawryluk@pw.edu.pl

mgr Michał Chydziński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: michal.chydzinski@pw.edu.pl

mgr Beata Dąbrowska–Gałko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: beata.galko@pw.edu.pl

mgr Andrzej Durjasz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: andrzej.durjasz@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Kaproń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: krzysztof.kapron@pw.edu.pl

mgr Artur Kopyt


Budynek Sportowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 228257286
e-mail: artur.kopyt@pw.edu.pl

mgr Paweł Kozłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: pawel.kozlowski@pw.edu.pl

mgr Eugeniusz Markiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: eugeniusz.markiewicz@pw.edu.pl

mgr Wojciech Martyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: wojciech.martynski@pw.edu.pl

mgr Stanisław Michałowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: stanislaw.michalowski@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Rybicka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: malgorzata.rybicka@pw.edu.pl

mgr Robert Sałajczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: robert.salajczyk@pw.edu.pl

mgr Iwona Sikora


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: iwona.sikora@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Sikorska-Szyplińska


Budynek Sportowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 228257286
e-mail: agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl

mgr Dariusz Sońta


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: dariusz.sonta@pw.edu.pl

mgr Jacek Urbańczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: jacek.urbanczyk@pw.edu.pl

Asystenci

mgr Maciej Kret


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: maciej.kret@pw.edu.pl

mgr Wojciech Niedomagała


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: wojciech.niedomagala@pw.edu.pl

mgr Wiktor Tworzydło


Budynek Sportowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 228257286
e-mail: wiktor.tworzydlo@pw.edu.pl

mgr Anna Zdun


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: anna.zdun@pw.edu.pl

Instruktorzy

mgr Joanna Muniowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: joanna.sonta@pw.edu.pl

mgr Damian Wojciechowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
e-mail: damin.wojciechowski@pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni

mgr Bożena Gronek

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: bozena.gronek@pw.edu.pl

Maria Anna Lewandowska

Specjalista ds. administracyjnych

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: maria.lewandowska@pw.edu.pl

mgr Piotr Stykowski


BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: piotr.stykowski@pw.edu.pl

Piotr Zając


BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5376
tel. miejski: (22) 825 72 86
e-mail: piotr.zajac@pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Dariusz Dmochowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5370

Andrzej Piotrowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5370

Zbigniew Sankiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5370

Tomasz Tracz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5370

Marek Turemka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5370