•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Studium Języków Obcych

Zespół dydaktyczny lektorów języka angielskiego III

Kierownik

mgr Anna Dąbrowska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8232
e-mail: anna.dabrowska@pw.edu.pl

Zespół

mgr Beata Burzec


e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

mgr Adam Feliński


e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

dr Aleksandra Filipowicz


e-mail: aleksandra.filipowicz@pw.edu.pl

mgr Natalia Janota


e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

mgr Magdalena Lokwenc


e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

mgr Ewa Przestrzelska


e-mail: ewa.przestrzelska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Smarzyk


e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

mgr Joanna Szymańska


e-mail: joanna.szymanska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Tomaszkiewicz


e-mail: agnieszka.tomaszkiewicz@pw.edu.pl

mgr Arkadiusz Żygadło


e-mail: arkadiusz.zygadlo@pw.edu.pl