•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Studium Języków Obcych

Zespół dydaktyczny lektorów języka angielskiego I

e-mail: zespoly@sjo.pw.edu.pl
Wydziały: Administracji i Nauk Społecznych, Architektury, Chemiczny, Inż. Lądowej, IChiP, Inż. Środowiska, MEiL, Transportu.

Kierownik

mgr Inez Szachułowicz


Gmach Główny, pok. 405/1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7306
e-mail: inez.szachulowicz@pw.edu.pl

Zespół

mgr Wiesława Barnaś


e-mail: wieslawa.barnas@pw.edu.pl

mgr Witold Chromcewicz


e-mail: witold.chromcewicz@pw.edu.pl

mgr Dorota Chromińska


e-mail: dorota.chrominska@pw.edu.pl

dr Tobiasz Cwynar


e-mail: tobiasz.cwynar@pw.edu.pl

Brian Dunn


e-mail: brian.dunn@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Januszewska


e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

mgr Marta Koziej


e-mail: marta.koziej@pw.edu.pl

mgr Joanna Kożuchowska


e-mail: joanna.kozuchowska@pw.edu.pl

mgr Anna Król


e-mail: anna.krol@pw.edu.pl

mgr Ewa Kubisz


e-mail: ewa.kubisz@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Malinowska


e-mail: anna.malinowska@pw.edu.pl

mgr Anita Pawłowska


e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

mgr Olga Pławska


e-mail: olga.plawska@pw.edu.pl

mgr Anna Soczówka


e-mail: anna.soczowka@pw.edu.pl

mgr Barbara Szadkowska-Sęk


e-mail: barbara.szadkowska@pw.edu.pl

dr Magdalena Walenta


e-mail: magdalena.walenta@pw.edu.pl

mgr Mirosława Anna Wojtaś


e-mail: anna.wojtas@pw.edu.pl

mgr Anna Zeniuk


e-mail: anna.zeniuk@pw.edu.pl