BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Studium Języków Obcych

Pracownicy Studium Języków Obcych

Starsi asystenci dydaktyczni

dr Dariusz Bruncz


e-mail: dariusz.bruncz@pw.edu.pl

mgr Saul Cano Dominguez


e-mail: saul.dominguez@pw.edu.pl

mgr Dorota Chromińska


e-mail: dorota.chrominska@pw.edu.pl

mgr Piotr Czarnecki


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: piotr.czarnecki@pw.edu.pl

mgr Anna Dąbrowska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8232
e-mail: anna.dabrowska@pw.edu.pl

mgr Anna Drzewińska


e-mail: anna.drzewinska@pw.edu.pl

mgr Andrzej Dunaj


e-mail: andrzej.dunaj@pw.edu.pl

mgr Adam Feliński


e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

dr Aleksandra Filipowicz


e-mail: aleksandra.filipowicz@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Jakubowska


e-mail: agnieszka.jakubowska@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Januszewska


e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

mgr Ewa Kopryna


e-mail: ewa.kopryna@pw.edu.pl

mgr Joanna Kożuchowska


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: joanna.kozuchowska@pw.edu.pl

mgr Anna Król


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: anna.krol@pw.edu.pl

mgr Ewa Kubisz


e-mail: ewa.kubisz@pw.edu.pl

mgr Marcin Kwieciński


e-mail: marcin.kwiecinski@pw.edu.pl

mgr Anna Leśniewska


e-mail: anna.lesniewska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Lokwenc


e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

dr Katarzyna Marchel


e-mail: katarzyna.marchel@pw.edu.pl

mgr Joanna Mirowska


e-mail: joanna.mirowska@pw.edu.pl

mgr Anita Pawłowska


e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Pisarek


e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

mgr Bożena Przybyła


e-mail: bozena.przybyla@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Smarzyk


e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

mgr Anna Soczówka


e-mail: anna.soczowka@pw.edu.pl

mgr Maria Szczepek


e-mail: maria.szczepek@pw.edu.pl

mgr Marta Szpak


e-mail: marta.szpak@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Słomczyńska-Walenta


e-mail: malgorzata.slomczynska@pw.edu.pl

mgr Magda Turowska


e-mail: magda.turowska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Urbanowska


e-mail: magdalena.urbanowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Walczak-Popek


e-mail: katarzyna.walczak@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Wesołowska


e-mail: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Witczak


e-mail: malgorzata.witczak@pw.edu.pl

mgr Mirosława Anna Wojtaś


e-mail: anna.wojtas@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Wujec


e-mail: malgorzata.wujec@pw.edu.pl

mgr Barbara Zawadzka


e-mail: barbara.zawadzka@pw.edu.pl

mgr Dorota Żmijewska


e-mail: dorota.zmijewska@pw.edu.pl

mgr Adam Łoda


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6460
e-mail: adam.loda@pw.edu.pl

Asystenci dydaktyczni

mgr Beata Burzec


e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

mgr Ewa Drowanowska


e-mail: ewa.drowanowska@pw.edu.pl

mgr Aneta Dunn


e-mail: aneta.dunn@pw.edu.pl

Brian Dunn


e-mail: brian.dunn@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Fronc


e-mail: elzbieta.fronc@pw.edu.pl

mgr Ewa Furyk


e-mail: ewa.furyk@pw.edu.pl

mgr Olga Günthör-Ciążyńska


e-mail: olga.gunthor@pw.edu.pl

mgr Liv Jakubczyk


e-mail: liv.jakubczyk@pw.edu.pl

mgr Natalia Janota


e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Kaliszewska


e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

mgr Aneta Kamińska


e-mail: aneta.kaminska@pw.edu.pl

mgr Monika Kulińska-Trigonidi


e-mail: monika.trigonidi@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Malinowska


e-mail: anna.malinowska@pw.edu.pl

mgr Renata Mizak-Witkowska


e-mail: renata.witkowska1@pw.edu.pl

mgr Michał Okólski


e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

mgr Julia Panasiuk


e-mail: julia.panasiuk@pw.edu.pl

mgr Jan Ścieński


e-mail: jan.scienski@pw.edu.pl

mgr Ewa Strebeyko


e-mail: ewa.strebeyko@pw.edu.pl

mgr Barbara Szadkowska-Sęk


e-mail: barbara.szadkowska@pw.edu.pl

mgr Joanna Szymańska


e-mail: joanna.szymanska@pw.edu.pl

mgr Ewa Tabaczyńska


e-mail: ewa.tabaczynska@pw.edu.pl

mgr Jerzy Teodorowicz


e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Teodorowicz


e-mail: krzysztof.teodorowicz@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Tomaszkiewicz


e-mail: agnieszka.tomaszkiewicz@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Wieczorek


e-mail: malgorzata.wieczorek@pw.edu.pl

mgr Arkadiusz Żygadło


e-mail: arkadiusz.zygadlo@pw.edu.pl

Lektorzy

lic. Joanna Bańkowska


e-mail: joanna.bankowska@pw.edu.pl

mgr Paulina Błaszczak


e-mail: paulina.blaszczak@pw.edu.pl

mgr Marek Główczyński


e-mail: marek.glowczynski@pw.edu.pl

mgr Paulina Kopacz


e-mail: paulina.kopacz@pw.edu.pl

mgr Szymon Morgiewicz


e-mail: szymon.morgiewicz@pw.edu.pl

mgr Natalia Nowak-Psiuk


e-mail: natalia.psiuk@pw.edu.pl

mgr Zofia Prokopek


e-mail: zofia.prokopek@pw.edu.pl

mgr Klaudia Prus


e-mail: klaudia.prus@pw.edu.pl

mgr Adam Stankiewicz


e-mail: adam.stankiewicz@pw.edu.pl

mgr Jan Szandomirski


e-mail: jan.szandomirski@pw.edu.pl

lic. Natalia Truszkowska


e-mail: natalia.truszkowska@pw.edu.pl

mgr Piotr Wronka


e-mail: piotr.wronka@pw.edu.pl

mgr Joanna Włodarczyk


e-mail: joanna.wlodarczyk@pw.edu.pl

mgr Anna Zabrocka


e-mail: anna.zabrocka@pw.edu.pl

mgr Ilona Zarajczyk


e-mail: ilona.zarajczyk@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

mgr Kinga Bąk


Szkoła Biznesu, ul. Koszykowa 79, pok. 014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1561
e-mail: kinga.bak@pw.edu.pl

mgr Iwona Biało


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7308
e-mail: iwona.bialo@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Bułtralik


Gmach Główny, pok. 421

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5446
e-mail: agnieszka.bultralik@pw.edu.pl

Elżbieta Chrzczonowska


Gmach Główny, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5983
e-mail: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl

Anna Falgowska


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7308
e-mail: anna.falgowska@pw.edu.pl

mgr Wiesław Jawornicki


Gmach Główny, pok. 442a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7586
e-mail: wieslaw.jawornicki@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Melaniuk


Gmach Główny, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5983
e-mail: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl

mgr Beata Pawelczyk


Gmach Główny, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7399
e-mail: beata.pawelczyk@pw.edu.pl

mgr Mirosława Ropelewska


Gmach Główny, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5341
e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Sikora


Szkoła Biznesu, ul. Koszykowa 79, pok. 014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1561
e-mail: aleksandra.sikora@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Smolaga


Gmach Główny, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5983
e-mail: elzbieta.smolaga@pw.edu.pl

lic. Elżbieta Sławińska


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: elzbieta.slawinska@pw.edu.pl

mgr Kamila Zająkała


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5372
e-mail: kamila.zajakala@pw.edu.pl