BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Studium Języków Obcych

Ośrodek Języka Angielskiego / Ośrodek Języka Polskiego

www: https://www.oja.sjo.pw.edu.pl 

e-mail: oja.sjo@pw.edu.pl

www: https://www.ojp.sjo.pw.edu.pl 

e-mail: ojp.sjo@pw.edu.pl

Kursy płatne

Kierownik

mgr Adam Łoda


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6460
e-mail: adam.loda@pw.edu.pl

Kierownik zespołu administracji kursów dokształcających

mgr Kamila Zająkała


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5372
e-mail: kamila.zajakala@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Iwona Biało


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7308
e-mail: iwona.bialo@pw.edu.pl

Anna Falgowska


Budynek Stołówki Centralnej, pok. 45

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7308
e-mail: anna.falgowska@pw.edu.pl