•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Instytut Konfucjusza

ul. Rektorska 4

00-614 Warszawa

e-mail: confucius.institute@pw.edu.pl
www: https://www.confucius.pw.edu.pl

Dyrektor

dr Bogumiła Chmielewska,prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1321
e-mail: bogumila.chmielewska@pw.edu.pl

Pracownicy

Haiyan Zhao,prof.BJTU


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1321
e-mail: haiyan.zhao@pw.edu.pl

dr Joanna Kuźmicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1321
tel. kom: 607 304 101
e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl

mgr Justyna Mikołajczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1321
e-mail: justyna.mikolajczyk@pw.edu.pl

mgr Cong Jie


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1322
e-mail: jie.cong@pw.edu.pl

mgr Zhaohan Li


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1322
e-mail: zhaohan.li@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr inż. Agnieszka Moreń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1599
tel. kom: 785 250 530
e-mail: agnieszka.moren@pw.edu.pl