BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT / Dział Techniczny

Pracownicy Działu

mgr inż. Grzegorz Andrych

główny specjalista ds. wentylacji i klimatyzacji
tel. miejski: 22 182 13 89
e-mail: grzegorz.andrych@pw.edu.pl

mgr inż. Jan Bolesta

specjalista ds. energetycznych
tel. miejski: 22 182 13 86
e-mail: jan.bolesta@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Domański

główny specjalista ds. technicznych
tel. miejski: 22 182 11 57
e-mail: marcin.domanski@pw.edu.pl

mgr inż. Arkadiusz Janiec

główny specjalista ds. automatyki
tel. miejski: 22 182 13 88
e-mail: arkadiusz.janiec@pw.edu.pl

mgr Marek Marchut

główny specjalista ds. administracji i eksploatacji budynków
pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
tel. miejski: 22 182 11 70
e-mail: marek.marchut@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Dziedzic

główny specjalista ds. technicznych
tel. miejski: 22 182 11 58
e-mail: grzegorz.dziedzic@pw.edu.pl

inż. Michał Matczak

starszy specjalista ds. BHP i ppoż.
pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
tel. miejski: 22 182 13 85
e-mail: michal.matczak@pw.edu.pl

mgr inż. Mariusz Szulborski

specjalista ds. instalacji sanitarnych i wentylacji
tel. miejski: 22 182 10 92
e-mail: mariusz.szulborski@pw.edu.pl

Paweł Jędrzejewski

technik
e-mail: pawel.jedrzejewski@pw.edu.pl