BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT / Dział Organizacyjny

Sekcja Ochrony Mienia

- Recepcja: tel. 22 182 11 01
- Centrum dowodzenia i monitoringu BMS: tel. 22 182 12 00

Pracownicy Sekcji

mgr Krzysztof Budka

Inspektor ds. ochrony mienia

Andrzej Czubacki

Inspektor ds. ochrony mienia

Grzegorz Data

Inspektor ds. ochrony mienia

mgr Tomasz Gadomski

Inspektor ds. ochrony mienia

mgr Lech Grzębski

Inspektor ds. ochrony mienia

mgr Krzysztof Iwanina

Inspektor ds. ochrony mienia

Andrzej Kowalski

Inspektor ds. ochrony mienia

Piotr Kraszewski

Inspektor ds. ochrony mienia

Robert Langiewicz

Inspektor ds. ochrony mienia

Krzysztof Nowak

Inspektor ds. ochrony mienia

mgr inż. Arkadiusz Paprotny

Inspektor ds. ochrony mienia

Damian Pielużek

Inspektor ds. ochrony mienia

mgr Mateusz Pietruszka

Inspektor ds. ochrony mienia

Andrzej Radzikowski

Inspektor ds. ochrony mienia

Robert Wielgórski

Inspektor ds. ochrony mienia