BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT / Dział Organizacyjny

Pracownicy Działu

inż. Piotr Biliński

referent ds. automatyki budynkowej
e-mail: piotr.bilinski@pw.edu.pl

mgr Jakub Cywiński

Specjalista ds. prawnych
tel. miejski: 22 182 13 67
e-mail: jakub.cywinski@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Kurowska

radca prawny
tel. miejski: 22 182 11 81
e-mail: agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

mgr Marzena Murakowska

Specjalista ds. administracji
pracownik obsługujący sprawy pracownicze (POSP)
tel. miejski: 22 182 12 50
e-mail: marzena.murakowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Potera

specjalista ds. administracyjnych
pracownik obsługujący sprawy pracownicze (POSP)
tel. miejski: 22 182 11 85
tel. kom: 693 600 259
e-mail: katarzyna.potera@pw.edu.pl

lic. Piotr Płoski

specjalista ds. administracyjnych
tel. miejski: 22 182 12 67
e-mail: piotr.ploski@pw.edu.pl

mgr Karolina Szabat-Furdal

radca prawny
tel. miejski: 22 182 12 48
e-mail: karolina.szabat@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Szwarc

Radca Prawny
tel. miejski: 22 182 12 52
e-mail: elzbieta.szwarc@pw.edu.pl

Andrzej Zambrzycki

Specjalista ds. administracji
tel. miejski: 22 182 11 01
e-mail: andrzej.zambrzycki@pw.edu.pl