BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Dział Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS)

Kierownik

dr inż. Piotr Wiśniewski

adiunkt badawczy
tel. miejski: 22 182 11 89
e-mail: piotr.wisniewski@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

dr Muthupandian Cheralathan

adiunkt badawczy
e-mail: muthupandian.cheralathan@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Filipiak

specjalista ds. naukowo-badawczych
tel. miejski: 22 182 11 59
e-mail: maciej.filipiak@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Haras

adiunkt badawczy
tel. miejski: 22 182 13 82
e-mail: maciej.haras@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Juchniewicz

adiunkt badawczy
tel. miejski: 22 182 11 51
e-mail: marcin.juchniewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Lelit

specjalista inżynieryjno-techniczny
tel. miejski: 22 182 11 68
e-mail: marcin.lelit@pw.edu.pl

mgr inż. Bartosz Michalak

specjalista ds. naukowo-badawczych
tel. miejski: 22 182 11 71
e-mail: bartosz.michalak@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Mieszkowski

asystent badawczy
tel. miejski: 22 182 13 78
e-mail: krzysztof.mieszkowski@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Myśliwiec

asystent badawczy
tel. miejski: 22 182 11 72
e-mail: marcin.mysliwiec@pw.edu.pl

mgr inż. Krystian Pavłov

asystent badawczy
tel. miejski: 22 182 11 74
e-mail: krystian.pavlov@pw.edu.pl

mgr inż. Bartłomiej Stonio

asystent badawczy
tel. miejski: 22 182 11 80
e-mail: bartlomiej.stonio@pw.edu.pl

dr inż. Mateusz Słowikowski

adiunkt badawczy
tel. miejski: 22 182 11 79
e-mail: mateusz.slowikowski@pw.edu.pl

dr Lech Trzeciak

starszy specjalista ds. inżynieryjno-technicznych
e-mail: lech.trzeciak@pw.edu.pl