BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Dział Finansowy

Kierownik

mgr Iwona Zduniak

Kierownik
tel. miejski: 22 182 13 76
e-mail: iwona.zduniak@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

Dorota Czamara

specjalista ds. finansowych
tel. miejski: 22 182 11 36
e-mail: dorota.czamara@pw.edu.pl

mgr Ewa Dumania

główny specjalista ds. projektów strategicznych
tel. miejski: 22 182 1374
tel. kom: 695 657 135
e-mail: ewa.dumania@pw.edu.pl

mgr Elwira Kula-Galińska

specjalista ds. rozliczania projektów
tel. miejski: 22 182 13 65
e-mail: elwira.kula@pw.edu.pl

mgr Ewa Kurowska

główny specjalista ds. rozliczeń
tel. miejski: 22 182 11 82
e-mail: ewa.kurowska@pw.edu.pl

mgr Honorata Środek-Kurowska

Specjalista ds. projektów
tel. miejski: 22 182 10 97
e-mail: honorata.kurowska@pw.edu.pl