BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Dział Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu

Kierownik

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska


e-mail: malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr inż. Dominik Baraniecki

referent ds. technologii
e-mail: dominik.baraniecki@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Krzemiński

adiunkt badawczy
e-mail: jakub.krzeminski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Pepłowski

adiunkt badawczy
e-mail: andrzej.peplowski@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Walter

referent ds. technologii
e-mail: piotr.walter@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Łękawa-Raus

adiunkt badawczy
e-mail: agnieszka.lekawa@pw.edu.pl

mgr inż. Filip Budny

starszy referent ds. badań
e-mail: filip.budny@pw.edu.pl

mgr inż. Jan Dominiczak

starszy referent ds. badań
e-mail: jan.dominiczak@pw.edu.pl

mgr inż. Weronika Sosnowicz

starszy referent ds. badań
e-mail: weronika.sosnowicz@pw.edu.pl

mgr inż. Izabela Wojciechowska

starszy referent ds. badań
e-mail: izabela.wojciechowska@pw.edu.pl