BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Dział Biotechnologii Medycznej

Nowoczesne rozwiązania biomedyczne w zakresie technologii mikroprzepływowych oraz biomateriałowych, rozwiązujących problemy z zakresu terapii celowanej, onkologii oraz medycyny implantacyjnej i regeneracyjnej, a także szeroko pojętej biotechnologii.

Kierownik

dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska

Profesor Uczelni
tel. miejski: 22 182 13 72
e-mail: elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

dr inż. Patrycja Baranowska

Adiunkt
e-mail: patrycja.sokolowska@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Flont

Adiunkt badawczy
e-mail: magdalena.flont@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska

Adiunkt badawczy
e-mail: ewa.kijenska@pw.edu.pl

prof. dr hab. Marek Krawczyk

Starszy specjalista
e-mail: marek.krawczyk@pw.edu.pl

dr Weronika Świtlik

adiunkt
e-mail: weronika.switlik@pw.edu.pl

dr inż. Paulina Trzaskowska

Adiunkt badawczy
e-mail: paulina.trzaskowska@pw.edu.pl

dr Jakub Trzciński

Adiunkt badawczy
e-mail: jakub.trzcinski@pw.edu.pl