BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Innowacji

Dział Brokerów Innowacji

Kierownik

mgr Justyna Choińska-Jackiewicz


I piętro, pok. 1.11

e-mail: justyna.jackiewicz@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Anna Ceglińska

specjalista ds. transferu technologii

I piętro, pok. 1.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1470
e-mail: anna.ceglinska@pw.edu.pl

lic. Magdalena Chmielecka

specjalista ds. transferu technologii

I piętro, pok. 1.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1470
e-mail: magdalena.chmielecka@pw.edu.pl

mgr Monika Makowska

specjalista ds. budowania relacji i partnerstw

I piętro, pok. 1.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1470

mgr Patrycja Droździel-Włodarska

specjalista ds. operacyjnych

parter, pok. 0.08

e-mail: patrycja.wlodarska@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Kaczmarski

starszy specjalista ds. transferu technologii

II piętro, pok. 2.29

e-mail: jakub.kaczmarski@pw.edu.pl

mgr Jakub Pietraszewski

starszy specjalista ds. organizacji i transferu technologii

II piętro, pok. 2.23

e-mail: jakub.pietraszewski@pw.edu.pl

mgr Joanna Bieniek

specjalista ds. organizacji i transferu technologii

II piętro, pok. 2.29

e-mail: joanna.bieniek@pw.edu.pl

dr Agnieszka Wilk-Ilewicz


e-mail: agnieszka.ilewicz@pw.edu.pl

mgr Monika Trocka

samodzielny referent ds. organizacji transferu technologii

II piętro, pok. 2.29

e-mail: monika.trocka@pw.edu.pl

lic. Aleksandra Matyjasz

starszy specjalista ds. organizacji i transferu technologii

II piętro, pok. 2.29

e-mail: aleksandra.matyjasz@pw.edu.pl