•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej / Sekcja ds. Systemu SAP / Kierownik