•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Zespół Domów Studenckich

Kierownik

mgr Judyta Guzikow


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4470
tel. miejski: 22 822 06 96
e-mail: judyta.guzikow@pw.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr Dorota Sobol


 DS „Tulipan” (pok. administracji)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4201
tel. miejski: 22 822 04 22
e-mail: dorota.sobol@pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Cieloch


DS „Riviera”, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
e-mail: jacek.cieloch@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Dawid Cieśla


DS „Riviera”, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
e-mail: dawid.ciesla@pw.edu.pl

Pracownicy

Dorota Sokołowska

specjalista ds. administracyjno-finansowych

DS „Babilon”, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4001
tel. miejski: 22 228 75 62
e-mail: dorota.sokolowska@pw.edu.pl

Monika Dynak

specjalista ds. administracyjno-finansowych

DS. „Akademik”, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4416
tel. miejski: 22 822 25 23
e-mail: monika.dynak@pw.edu.pl

Katarzyna Trzoch

referent administracyjny – Bank miejsc

DS „Riviera”, pok. 7 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9882
e-mail: katarzyna.trzoch@pw.edu.pl