•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Obsługi Doktorantów

GMACH "PAŁACYK"

ul. Koszykowa 80

02-008 Warszawa

tel. miejski: 22 234 6330
e-mail: dod@pw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr Anna Poskrobko

Kierownik Działu

gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 1

e-mail: anna.poskrobko@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Magdalena Skibicka


Gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80. pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: magdalena.skibicka@pw.edu.pl

Pracownicy Działu Obsługi Doktorantów

mgr Magdalena Pogorzelska - Szrajber


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: magdalena.szrajber@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Ozdarska


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330. 6404
e-mail: Anna.Ozdarska@pw.edu.pl

mgr Dorota Więckowska-Turek


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: dorota.wieckowska@pw.edu.pl

mgr Monika Krysik


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: Monika.Krysik@pw.edu.pl

mgr Joanna Skłodowska

Pełnomocnik Kwestora ds. Szkół Doktorskich

gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: joanna.sklodowska@pw.edu.pl