•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Obsługi Doktorantów

GMACH "PAŁACYK"

ul. Koszykowa 80

02-008 Warszawa

tel. miejski: 22 234 6330
e-mail: dod@pw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr Anna Poskrobko

Kierownik Działu

gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 1

e-mail: anna.poskrobko@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Magdalena Skibicka


Gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80. pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: magdalena.skibicka@pw.edu.pl

Pracownicy Działu Obsługi Doktorantów

mgr Magdalena Pogorzelska - Szrajber


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: magdalena.szrajber@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Ozdarska

pełnomocnik Kwestora ds. Szkół Doktorskich

gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: anna.ozdarska@pw.edu.pl

mgr Marta Jadwidzic


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041, 6404
e-mail: marta.jadwidzic@pw.edu.pl

mgr Michał Morski


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: michal.morski@pw.edu.pl

mgr Izabela Kowalewska


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: izabela.kowalewska@pw.edu.pl

mgr Mariia Miedzybrodzka


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: mariia.miedzybrodzka@pw.edu.pl

lic. Martyna Wrzesień


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: martyna.wrzesien@pw.edu.pl

lic. Piotr Salamon


gmach "Pałacyk:, ul. Koszykowa 80, pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: Piotr.Salamon@pw.edu.pl

mgr Marta Gaś


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: Marta.Gas@pw.edu.pl

mgr Kinga Piotrowska


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: Kinga.Piotrowska@pw.edu.pl