BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Podstawowe jednostki organizacyjne Filii w Płocku / Zespół Matematyki, Informatyki i Fizyki / Pracownicy Zespołu / Adiunkci