•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku

Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych

GMACH GŁÓWNY
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Kierownik

inż. Krzysztof Piechna

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Krzysztof.Piechna@pw.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr inż. Piotr Kubissa

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 108

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
e-mail: Piotr.Kubissa@pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr Krzysztof Kowalczyk

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 108

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
e-mail: Krzysztof.Kowalczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Kubissa

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 108

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
e-mail: Piotr.Kubissa@pw.edu.pl

Kamil Miłkowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Kamil.Milkowski@pw.edu.pl

inż. Krzysztof Piechna

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Krzysztof.Piechna@pw.edu.pl

mgr inż. Jarosław Wasilewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Jaroslaw.Wasilewski@pw.edu.pl