•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

GMACH CHEMII
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Kierownik

mgr Urszula Kuźniarska


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7331
tel. miejski: 22 234 7331
fax: 022 825 93 31
e-mail: ulaku@ch.pw.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr inż. Malina Słowikowska


Gmach Chemii, pok 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
tel. miejski: 22 234 7934
e-mail: malina@ch.pw.edu.pl

Pracownicy laboratorium

mgr inż. Andrzej Jackowski


Gmach Chemii, pok 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
tel. miejski: 22 234 7934
e-mail: amjackowski@gmail.com

dr inż. Katarzyna Kaczmarczyk


Gmach Chemii, pok 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
tel. miejski: 22 234 7934
e-mail: klikcz@ch.pw.edu.pl

mgr inż. Daniel Lament


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
tel. miejski: 22 234 7934
e-mail: delament@ch.pw.edu.pl

mgr inż. Edyta Majowicz-Kołek


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
tel. miejski: 22 234 79 34

mgr inż. Tomasz Łukawski


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
tel. miejski: 22 234 7934