•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Dział Socjalny

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

Beata Jankowska


Gmach Biurowy, kl. A, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6053
e-mail: b.jankowska@ca.pw.edu.pl

Zastępca kierownika ds. ośrodków wypoczynkowych

mgr Jacek Trojanowski


Gmach Biurowy, kl. B, pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6474
fax: (22) 234 60 90
e-mail: j.trojanowski@ca.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

lic. Ewa Rojek


Gmach Biurowy, kl. B, pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6090
fax: (22) 234 60 90
e-mail: e.rojek@ca.pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr Danuta Dumała


Gmach Biurowy kl. B, p. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6245
e-mail: d.dumala@ca.pw.edu.pl

Krystyna Gugała


Gmach Biurowy kl. B, p. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6205
e-mail: k.gugala@ca.pw.edu.pl

Teresa Podlewska


Gmach Biurowy kl. B, p. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6235
e-mail: t.podlewska@ca.pw.edu.pl

lic. Monika Sosna


Gmach Biurowy kl. B, p. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6055
e-mail: m.sosna@ca.pw.edu.pl