•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne

mgr inż. Rafał Jerzy Kopiasz

Informujemy, że w dniu 9 maja 2022 roku, o godzinie 13:15 w Audytorium Mościckiego w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kopiasza w formie stacjonarnej pt.: 

„Synteza nowych przeciwdrobnoustrojowych polikationów oraz badania ich aktywności z wykorzystaniem mikroorganizmów i liposomów”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:               

Prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)  

Dr hab. inż. Emilia Sikorska, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Zgodnie z art. 188 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje umieszczone są w BIP Politechniki Warszawskiej.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Ewa Szczygieł

w dniu: 05.04.2022 13:54

Zaktualizował(a): Ewa Szczygieł

w dniu: 25.04.2022 14:35