BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Polina Ivanova

„STUDIES ON THE CATALYTIC ACTIVITY OF MONOMETALLIC AND MULTIMETALLIC NANOZYMES AND THEIR USE IN THE CONSTRUCTION OF BIOTESTS”

Doktorant: mgr inż. Polinia Ivanova

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

               prof. dr hab. Sławomir Sęk (Wydział Chemii UW)

Data obrony: 2023-06-26

Data przyznania stopnia: 2023-07-04

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

dr hab. inż. Iwona Grabowska (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie) 

dr hab. Magdalena Oćwieja, prof. instytutu  (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Agnieszka Kyzioł, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

w dniu: 26.05.2023

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 30.05.2023 10:12

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 05.09.2023 10:33