BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

mgr inż. Maciej Pawełczyk

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr. inż.  Macieja Pawełczyka

Wytworzył(a): RND IM

w dniu: 11.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Beata Dobrzeniecka

w dniu: 11.10.2021 11:28

Zaktualizował(a): Beata Dobrzeniecka

w dniu: 11.10.2021 11:35