BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

mgr inż. Sylwia Styczyńska

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742), w związku z § 3 ust. 13 załącznika do uchwały nr 321/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Sylwii Styczyńskiej.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 06.05.2024

Wprowadził(a) do BIP: Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 06.05.2024 10:40

Zaktualizował(a): Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 06.05.2024 10:44