BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

mgr inż. Karolina Szwejkowska

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 13 załącznika do uchwały nr 321/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Karolinie Szwejkowskiej.

18-09-2023
25-09-2023
22-10-2023

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 28.09.2023 18:07

Zaktualizował(a): Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 28.09.2023 18:13