BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

mgr inż. Aleksandra Łysik-Figat

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Aleksandry Łysik-Figat.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 28.02.2022 12:50

Zaktualizował(a): Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 27.04.2022 15:38