BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna

Kowalczyk Sebastian

Rozprawa doktorska objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 188 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Wytworzył(a): Maciej Szwast

w dniu: 04.03.2024

Wprowadził(a) do BIP: Maciej Szwast

w dniu: 04.03.2024 12:24

Zaktualizował(a): Maciej Szwast

w dniu: 04.03.2024 12:24