BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

mgr inż. Bartłomiej Ostrowski

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr. inż. Bartłomiejowi Ostrowskiemu.

Streszczenie

Pobierz plik application/pdf pdf 58,27 kB

Rozprawa

Pobierz plik application/pdf pdf 1,02 MB

Zawiadomienie o obronie

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 17,34 kB

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 07.04.2022

Wprowadził(a) do BIP: Jolanta Wasilewska

w dniu: 07.04.2022 08:44

Zaktualizował(a): Jolanta Wasilewska

w dniu: 07.04.2022 08:44