•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

mgr inż. Jakub Sobolewski

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr. inż.  Jakuba Sobolewskiego.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 01.10.2022

Wprowadził(a) do BIP: Marzena Szafarowicz

w dniu: 01.10.2022 08:48

Zaktualizował(a): Marzena Szafarowicz

w dniu: 01.10.2022 08:48