•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłaszenie konkursu ofert na najem lokalu

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najkorzystniejszej Oferty na najem lokalu, znajdującego się na parterze budynku będącego siedzibą Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, usytuowanego w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, na zasadach określonych w Regulaminie i Załącznikach.

Każdy Oferent biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się dnia 13.06.2017 r. o godz. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić podając swoje dane na adres e-mail zamowienia.cziitt@pw.edu.pl

UWAGA: Osoby, które wzięły udział w wizjach lokalnych, które odbyły się w dniach 17.02.2017 r. i 13.04.2017 r. w ramach poprzednich edycji Konkursu, nie mają obowiązku uczestniczyć w wizji lokalnej niniejszego Konkursu.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Otwarcie Ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa w dniu 20 czerwca 2017 r., o godz. 11:30, w sali 0.01 (parter).

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia), na stronie www.cziitt.pw.edu.pl (w zakładce Aktualności) oraz w siedzibie Organizatora.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do Oferentów, którzy złożą Oferty w Konkursie.

Regulamin [pdf] 804,50 kB
Załączniki do Regulaminu [msword] 277,00 kB

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej niniejszym informuje, że ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 ogłoszone w dniu 26.05.2017 r. ulega zmianie w zakresie terminu składania ofert.

https://www.bip.pw.edu.pl/Ogloszenia/Zmiana-oglaszenia-konkursu-ofert-na-najem-lokalu

Decyzja o unieważnieniu Konkursu

Wytworzył(a): Dyrektor CZIiTT

w dniu: 26.05.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 26.05.2017 11:03

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 29.08.2017 09:20