BIP PW / Władze / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Politechniki Warszawskiej

Pierwsza kadencja Rady, trwa do dnia 31 grudnia 2024 r.

  • prof. dr hab. Dominik Gajewski (Szkoła Główna Handlowa)
  • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) - Przewodniczący
  • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • dr hab. Marcin Rojszczak (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • dr Tomasz Jaroszyński (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
  • mgr Robert Nowak (doktorant)

Uchwała nr 436/L/2024 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 31 stycznia 2024 r.
Uchwała nr 457/L/2024 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 31.01.2024

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 07:20

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 29.02.2024 13:30