BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Dyscyplina nauki chemiczne, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Na podstawie art. 13 ust. 7 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zamieszcza się informacje dotyczące czynności w przewodach doktorskich.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.12.2020 10:06

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 14.06.2021 10:58