BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły

Rektorsko-Związkowy Zespół ds. Pracowniczych

Zespół powołany na kadencję 2020 - 2024

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, prorektor ds. ogólnych - przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, prorektor ds. studenckich;
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów;
 • dr inż. Krzysztof Dziedzic, p.o. kanclerz - odwołany decyzją nr 9/2022 Rektora PW z dnia 20.01.2022 r.;
 • dr Jolanta Ewartowska, kanclerz - powołana decyzją nr 9/2022 Rektora PW z dnia 20.01.2022 r.;
 • mgr Agata Kujawa, kierownik Biura Spraw Osobowych;
 • mgr Jadwiga Bajkowska, kwestor;
 • mgr Katarzyna Golicka, zastępca kierownika Działu Ekonomicznego,
 • prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski, prezes Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • dr hab. inż. Michał Urbański, prof. uczelni, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" w PW;
 • doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski, KZ NSZZ „Solidarność" w PW;
 • dr inż. Krzysztof Mianowski, KZ NSZZ „Solidarność" w PW - odwołany decyzją nr 200/2023 Rektora PW z dnia 27.07.2023 r.;
 • dr inż. Daniel Dębski, KZ NSZZ „Solidarność” w PW - powołany decyzją nr 200/2023 Rektora PW z dnia 27.07.2023 r.;
 • mgr Walentyna Jakuć, KZ NSZZ „Solidarność" w PW;
 • dr hab. inż. Krzysztof Polakowski, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • mgr Jacek Trojanowski, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW;
 • mgr inż. Krzysztof Wilczyński, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW - odwołany decyzją nr 125/2023 Rektora PW z dnia 19.05.2023 r.;
 • mgr Anna Matuszewska, RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego w PW - powołana decyzją nr 125/2023 Rektora PW z dnia 19.05.2023 r.;
 • mgr Małgorzata Sadkowska, sekretarz.

Decyzja nr 317/2020 Rektora PW z dnia 23.11.2020 r.
Decyzja nr 9/2022 Rektora PW z dnia 20.01.2022 r.
Decyzja nr 200/2023 Rektora PW z dnia 27.07.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.11.2020 14:39

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 27.07.2023 10:12