BIP PW / Władze / Prorektorzy

Prorektor ds. Rozwoju

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 148a
00-661 Warszawa

e-mail: prorektor.rozwoj@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1530
tel. miejski: (22) 622 3664

Sekretariat

mgr Anna Korlak

Specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1530
tel. miejski: 22 622 3664
fax: 22 234 1559
e-mail: anna.korlak@pw.edu.pl

Zakres działania prorektora ds. rozwoju

1) koordynowanie prac związanych z wdrażaniem strategii Uczelni;
2) nadzór nad planowaniem, zarządzaniem i realizacją projektów o charakterze strategicznym / rozwojowym realizowanych w PW;
3) nadzór projektu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości;
4) nadzór nad realizacją zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi,
w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) współpraca z krajowymi podmiotami gospodarczymi, władzami centralnymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie projektów rozwojowych;
6) nadzór nad polityką informacyjną i kształtowania wizerunku Uczelni, w tym kontaktów z mediami z wyłączeniem promocji;
7) sprawy spółek kapitałowych z udziałem Uczelni oraz sprawy fundacji związanych z Uczelnią;
8) sprawy informatyzacji Uczelni, w tym nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagania Zarządzania Uczelnią;
9) nadzór merytoryczny nad działalnością: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, Centrum Innowacji, Centrum Projektów Rozwojowych, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Działem Analiz Strategicznych;
10) koordynowanie współpracy ze spółką Instytut Badań Stosowanych;
11) sprawy systemu transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, ochrony własności intelektualnej.