BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych / Kierownik