BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego / Kierownik