BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Zakład Architektury Środowiska Zamieszkania / Kierownik