BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Zakład Architektury Polskiej / Kierownik