BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Pracownicy wydziału / Profesorowie uczelni