BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Podyplomowe Studium Ochrona Dziedzictwa Kulturowego / Kierownik