BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego / Kierownik