BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Pracownicy Kolegium

Profesorowie

prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Katarzyna.Malysz@pw.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Malgorzata.Piasecka@pw.edu.pl

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Eugeniusz.Kwiatkowski@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 104

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 153
e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl

dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 107

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 116
e-mail: Magdalena.Majchrzak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Marlena.Piekut@pw.edu.pl

dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 107

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 116
e-mail: Piotr.Szczypa@pw.edu.pl

Adiunkci

dr Monika Burżacka

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Monika.Burzacka@pw.edu.pl

dr Barbara Felic

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

dr Magdalena Grabowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 106

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 128
e-mail: Magdalena.Grabowska@pw.edu.pl

dr Monika Jarzębska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Monika.Jarzebska@pw.edu.pl

dr Magdalena Kapela

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Magdalena.Kapela@pw.edu.pl

dr Agnieszka Krzętowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 106

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Agnieszka.Krzetowska@pw.edu.pl

dr Katarzyna Osiecka-Sajnog

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Katarzyna.Osiecka@pw.edu.pl

dr Małgorzata Schulz

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 106

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 128
e-mail: Malgorzata.Schulz@pw.edu.pl

dr Anna Stępniak-Kucharska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Anna.Stepniak@pw.edu.pl

dr hab. Stanisław Szukalski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Stanislaw.Szukalski@pw.edu.pl

dr hab. Piotr Urbanek

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Piotr.Urbanek@pw.edu.pl

Asystenci

mgr Justyna Karwowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 107

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 116
e-mail: Justyna.Karwowska@pw.edu.pl

mgr Emil Zelma

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 107

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 116
e-mail: Emil.Zelma@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

mgr Marlena Dobaczewska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 102

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 116
e-mail: Marlena.Dobaczewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Dudzińska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 102

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 240
e-mail: Agnieszka.Glodkowska@pw.edu.pl

mgr Beata Kwiatkowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Beata.Kwiatkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Szumańska-Wernik

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 109

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 165
e-mail: Katarzyna.Wernik@pw.edu.pl

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Arek Borowski

w dniu: 18.06.2008 10:41

Zaktualizował(a): Arek Borowski

w dniu: 18.06.2008 10:41