BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Oddział Międzyuczelniany / Opiekun Koła