BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Chemiczne Koło Naukowe "FLOGISTON" / Opiekun Koła