BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej

Biuro Szkoły Doktorskiej

mgr Michał Morski

Kierownik Biura

gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: Michal.Morski@pw.edu.pl

mgr Marta Jadwidzic


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: Marta.Jadwidzic@pw.edu.pl

mgr Mariia Miedzybrodzka


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.02

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: Mariia.Miedzybrodzka@pw.edu.pl

mgr Kinga Piotrowska


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1496
e-mail: Kinga.Piotrowska@pw.edu.pl

lic. Piotr Salamon


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1496
e-mail: Piotr.Salamon@pw.edu.pl

mgr Magdalena Skibicka


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.02

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: Magdalena.Skibicka@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Ozdarska

Pełnomocnik Kwestora Szkoły Doktorskiej

gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: Anna.Ozdarska@pw.edu.pl

mgr Marta Gaś


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: Marta.Gas@pw.edu.pl

Klaudia Kazimierczak


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: Klaudia.Kazimierczak@pw.edu.pl