•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

Dyrektor

mgr Anna Rogowska


V piętro, pok. 5.26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5578
e-mail: anna.rogowska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora

Sekretariat Dyrektora

e-mail: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Małgorzata Wilanowska

specjalista ds. administracyjnych

V piętro, pok. 5.25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5578, 7155
fax: 22 234 71 56
e-mail: malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Sekretariat ogólny

mgr Gabriela Barcińska

referent ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 2000