•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Dział Innowacji i Rozwoju

Koordynacja prac Działu

mgr Katarzyna Wilbik

główny specjalista ds. projektów
tel. miejski: 22 182 10 96
e-mail: katarzyna.wilbik@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Michał Bonin

główny specjalista ds. projektów
tel. miejski: 22 182 11 62
e-mail: michal.bonin@pw.edu.pl

mgr Ewa Kurowska

główny specjalista ds. rozliczeń
tel. miejski: 22 182 11 82
e-mail: ewa.kurowska@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Mieszkowski

główny specjalista ds. projektów
tel. miejski: 22 182 13 78
e-mail: krzysztof.mieszkowski@pw.edu.pl

lic. Ewa Szymańska

specjalista ds. projektów
tel. miejski: 22 182 10 97
e-mail: ewa.szymanska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Ścisłowska

główny specjalista ds. projektów
tel. miejski: 22 182 12 69
e-mail: agnieszka.scislowska@pw.edu.pl

mgr Ewa Dumania

główny specjalista ds. projektów strategicznych
tel. miejski: 22 182 1374
tel. kom: 695 657 135
e-mail: ewa.dumania@pw.edu.pl