•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa

tel. miejski: 22 1821217
e-mail: sekretariat@cezamat.eu
www: cezamat.eu

Dyrektor

mgr Mariusz Wielec


e-mail: m.wielec@cezamat.eu

Zastępca Dyrektora CEZAMAT

mgr Aleksandra Mościcka-Studzińska


e-mail: a.moscicka-studzinska@cezamat.eu

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska


e-mail: e.malinowska@cezamat.eu

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Romuald Beck


e-mail: r.beck@cezamat.eu

Sekretariat Centrum

nr tel.: 22 182 12 17

e-mail: sekretariat@cezamat.eu

Patrycja Frączak


tel. miejski: 22 182 12 17
e-mail: sekretariat@cezamat.eu

Pełnomocnik Kwestora

mgr Joanna Ryczkowska


tel. miejski: 22 182 11 77
tel. kom: 506 275 079
e-mail: j.ryczkowska@cezamat.eu