BIP PW / Skład osobowy / Jednostki zewnętrzne / Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. / Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych / Dyrektor